Учение за реакция при земетресение

Учение за реакция при земетресение и изтичане на газ се проведе в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Сливо поле

Днес беше проведено учение с екипите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Доброволното формирование „Механизиран спасителен отряд“ към Община Сливо поле, в училището СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Сливо поле. Учението се прведе по предварителен сценарии – земетресение и изтичане на опасни газове. Всички деца от училището взеха участие в тренировката. След евакуацията двама преподаватели докладват на директора на учебната заведение, че липсват двама ученика. Екипите на ПБЗН и ДФ пристигат на мястото на инцидента и започват спасителната операция. Благополучно пострадалите деца бяха намерени и им бе оказана първа помощ от медицинското лице на училището и от доброволците, които са преминали необходимият курс за оказване на първа долекарска помощ. Тренировка и евакуация се провеждат ежегодно в училището на гр. Сливо поле с участието на Доброволното формирование и екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Това съобщи Магдалена Красимирова – старши специалист в отдел „Отбранително – мобилизациона подготовка“ – Сливо поле.

Сподели: