Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ вързаха мартеници на децата от подготвителната група на ДГ „Ралица“

Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ вързаха мартеници на децата от подготвителната група на ДГ „Ралица“

Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ вързаха мартеници за здраве и благополучие на децата от подготвителната група на ДГ „Ралица“ и на техните учители, които ни бяха дошли на гости по случай празника.

Малчуганите се разходиха из класните стаи в училището, като наблюдаваха уроци на настоящите първокласници на интерактивни дъски, изразявайки бурно своето въодушевление.

Мария и Максим от IV а клас поздравиха бъдещите първокласници със стихотворението „Големият мартенски празник“, а близначките Божана и Ралица от IV б клас завършиха празника с песента „Вълшебните думи“: заповядай, благодаря, моля.

Сподели: