киоск

Учениците от ПГ по икономика ще опознават историята на града и училището чрез киоск по проект

киоскНов киоск (информационна точка – info point) беше монтиран на главния вход на Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети“ в Русе.  Киоскът показва по атрактивен и нестандартен начин историята на града, развитието на икономическото образование в дунавския град, значими постижения на ПГИУ „Елиас Канети“, училищния живот и предстоящи събития. Достъп до създадената информационна система ще имат ученици, учители, служители, родители, жители и гости на града, български и чуждестранни туристи.  Предоставената информация ще допринесе за формирането на чувство за възпитаването на младите хора в родолюбие и за принадлежност към градската общност.

В него е събран своеобразен виртуален музей благодарение на мултимедийни продукти – платформа  за мултимедийна визуализация (тип холограмна пирамида). Информацията ще бъде предоставена чрез високотехнологични продукти, които все повече се налагат в ежедневието на хората като средство за общуване и обмен на информация. Ще се прави непрекъснато и постоянно обновяване на базата данни, като за целта ще се извършва обучение на работни групи.

Монтирането на киоска е етап от проекта „Технологиите на бъдещето в полза и за съхранение на градската и на училищната идентичност“ по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на фондация „Еконт“.

Проектът ще се реализира до 15 декември 2018 година, а партньори на училището са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Международно дружество „Елиас Канети“ и Училищно настоятелство при ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

Целта на проекта е съхраняване и популяризиране на историята и ценностите, които са полезни и днес на обществото, чрез използване на съвременните технологии.

Сподели: