Учениците - франкофони на СУЕЕ за поредна година тържествено отбелязаха 20 март, Международния ден на франкофонията

Учениците – франкофони на СУЕЕ за поредна година тържествено отбелязаха 20 март, Международния ден на франкофонията

На 21 март, в корпус 2 на РУ „Ангел Кънчев, зала „Сименс” учениците франкофони на СУЕЕ за поредна година тържествено отбелязаха 20 март, Международния ден на Франкофонията.

От най-малките до най-големите показаха пред многобройната си публика впечатляващи знания, умения и таланти като рецитираха, пяха и играха пиеси на френски език. Учениците бяха поздравени виртуално от френските лектори, преподавали в предходни години в СУЕЕ, Манон Юсон и Амалрик Изели. Те с вълнение споделиха топлите спомени, които са запазили от престоя си в училището. Приятна изненада събуди в публиката поздравлението на Манон Юсон, което тя направи на много добър български език, показващ завидно лексикално богатство. Финалната част на празника беше не по-малка приятна – дегустация на френски сирена, френски макарони и други десерти, приготвени от ръцете на ученици-кулинари.

Франкофонският празник ежегодно обединява всички ученици от СУЕЕ, изучаващи френски език, изгражда в тях усет за общност и приемственост и обогатява тяхната обща култура и представа за ценности като мир, демокрация, толерантност, права на човека, езиково и културно разнообразие.

Информация от Катедра „Френски език“, СУЕЕ

Сподели: