Средно училище за европейски езици

Ученици от асоциираното към ЮНЕСКО Средно училище за европейски езици правиха хартиени жерави

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, като част от общността на асоциираните към ЮНЕСКО училища, взе участие в проект на японски асоциирани към ЮНЕСКО училища „Paper Crane Project“.

Учениците от пети, шести и седми клас изработиха хартиени жерави, като традиционен японски символ за здраве, в подкрепа на идеите на проекта за подписване на международно споразумение за забрана върху използването на атомни оръжия. Създадоха и кратки стихове с послания за мира.

Сподели: