Ученици от Математическата гимназия извършват 3D сканиране на експонати от музея "Баба Тонка"

Ученици от Математическата гимназия извършват 3D сканиране на експонати от музея „Баба Тонка“

Ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ дигитализираха експонати от Музея на Баба Тонка, за да ги използват във виртуална симулация на изградения в училището музей. 

Тази идея събра в съвместно сътрудничество ученици и преподаватели от МГ “Баба Тонка“, преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и музейни работници от отдел „История на България (XV – XIXв.) на Регионалния Исторически музей – Русе. 

На 25.01.2023 година в залите на музея под ръководството на проф. Георги Христов от РУ учениците  се запознаха с процеса на 3D сканиране на предварително подбраните от уредниците Ренета Рошкева и д-р Искрен Великов исторически експонати. Инициативата е в резултат на  дългогодишното сътрудничество между Математическа гимназия „Баба Тонка“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ с цел повишаване качеството на образователния процес в областта на съвременните информационни технологии.   

В обучението си по профилирана подготовка по Информационни технологии учениците се занимават с основите на цифровото заснемане, дигитализирането на реални обекти, създаването и обработването на цифрови видеопродукции. Запознават се със съвременните професии в ИТ сектора. Изграждането на 3D модел чрез специализиран софтуер е трудоемък процес. Учениците имат възможност в училищния STEM център да се запознаят с метода на фотограметрията за изграждането на 3D модел на реален обект и да отпечатат обекта на 3D принтера, с който гимназията разполага. По време на дигитализирането на музейните експонати те се запознават със метода на сканиране със 3D скенер със структурирана светлина. Тези скенери са скъпи и са рядко достъпни в учебна среда.

Обогатяването на училищния музей с експонати в дигитална форма доразвива идеята на Иван Зартов – преподавател по история в гимназията, училищният музей да се превърне в източник на интелектуална стимулация и забавление за учениците. Дизайнът на изложеното, информационните пана, организирането на турове и ученически посещения, използването на различни инструменти за дигитализация и изграждането на 3D модел чрез специализиран софтуер са част от средствата, около които музея има амбицията да изгради образователните си дейности. Процесът на подбор на  експонатите  и вграждането им във виртуалната реалност води до натрупване на образователен опит, съдейства за формирането на чувство за отговорност, утвърждава гордостта и самочувствието на учениците, че са достойни потомци на патрона на гимназията.

Проектът за дигитализирането на музейните експонати и създаването на виртуален училищен музей е на Валентин Тамахкяров, ученик от 11 клас с ръководител Донка Симеонова, преподавател по информатика и ИТ.

Тази инициатива обогатява събитията, които се организират в училището във връзка с отбелязването на две кръгли годишнини, посветени на патрона на гимназията – 210 години от рождението на Баба Тонка и 100 години от избирането ѝ за патрон на Девическото училище в Русе. 

Създадените файлове се предоставят на Регионалния Исторически музей – Русе за обогатяване на визуалните инструменти в разказа за културното наследство.

Сподели: