Ученици от Младежкия парламент се запознаха с технологиите на бъдещето в Русенския университет

Ученици от Младежкия парламент се запознаха с технологиите на бъдещето в Русенския университет

На 17декември 2018г. в зала 2Г.302 в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведеобучителен семинар на тема: „Технологии на бъдещето: Интернет на нещата иИзкуствен интелект“. В събитието взеха участие представители на Младежкия парламент към Общински младежки дом. Преподаватели и докторанти от катедра„Телекомуникации” нафакултет „Електротехника електроника, и автоматика” изнесоха много атрактивна лекция за съвременното състояние на информационните и комуникационни технологии, които са намерили своето приложение в сферата на Интернет на нещата и Изкуствения интелект. В края на обучението всички присъстващи получиха сертификат за завършен курс на обучение в сферата на новите технологии.

Обучението бе посрещнато с изключителен интерес и по скоро се превърна в отворена дискусия между учениците и лекторите. Задаваха се интересни въпроси и се коментираха съвременните системи свързани с концепцията за Интернет на нещата и нейното приложение в заобикалящия ни свят. Интернет на нещата е една от технологиите, която се характеризира с изключително бързо развитие и растеж в различни сектори на бизнес средите. Интернет на нещата е определян като една от технологиите на следващата  индустриална революция, тъй като променя начина, по който хората взаимодействат с обкръжаващата ги среда. Интернет на нещата е не просто технология, която позволява свързване на всичко, което ни заобикаля в една обща система, а също така е и платформа за събиране, визуализация и анализ на данни акумулирани оттях. Тази технология дава възможност да се автоматизират различни процеси в полза на човешкия труд; позволява изграждането на публично достъпни и споделени бази от данни, където всеки потребител може да извлича полезна информация; променя в положителна посока начина, по който хората се живеят. И това са само примери от многобройните приложения на тази нова концепция, която обхваща почти всички аспекти от човешкия живот, дори технологиите ориентирани към медицината и човешкото здраве.

По времена презентацията бе зададен интересен въпрос: „Видяхме ползите и плюсовете натази нова концепция, но какви са минусите?“. Разбира се както всяка новатехнология, така и Интернет на нещата е свързана с различни предизвикателства. Лекторите определиха проблемите не като недостатъци, а като предизвикателства, които могат да се решат. Като предизвикателство пред Интернет на нещата бе изтъкната сигурността и защитата на данни.

Във втората част от семинара бе засегната темата за Изкуствения интелект. По времена презентацията бе дадено определение за Изкуствен интелект като способносттана компютъризирани системи да имитират интелигентно човешко поведение. Това сагорещи тематики, които под една или друга форма присъстват в нашето ежедневие. Все по често се анонсират различни приложения и смартфони с Изкуствен интелект. В лекцията бяха споменати някои от основните концепции свързани с методите исредствата за моделиране на невронни мрежи, които стоят в основата на Изкуствен интелект. За да се създаде интелигентно човешко поведение е необходимо тези специализирани мрежи да бъдат обучени. Бяха представени различни методи заобучение на невронни мрежи, като част от тях бяха представени като примери с въпроси към аудиторията. В края на обучението бе направена и кратка демонстрация на Изкуствен интелект под формата на компютърно зрение за разпознаване на обекти в изображения.

Тематана семинара се оказа изключително интересна. Това са съвременни технологии, които силно вълнуват различни поколения. Учениците от Младежкия парламент към Общински младежки дом участваха в семинара, като активно задаваха въпроси и изказваха мнения и така демонстрираха огромен интерес.

Събитието е част от изпълнението на дейностите по проект „Русе – Интелигентният град на бъдещото” осъществяван по програма „Знание и растеж“, реализирана от Фондация “Русе – град на свободния дух” с подкрепата на Фондация “Еконт”.

Сподели: