Ученици от Област Велико Търново посетиха Духовното училище в Русе

Ученици от Област Велико Търново посетиха Духовното училище в Русе

Едно братско посещение от страна на група ученици от област Велико Търново. Учениците бяха ръководени от Нутфи Нутфиев- Районен мюфтия на Велико Търново, Ерен Екремов – експерт „Иршад“ към РМ Велико Търново, Бинер Бюлент – ваиз, Зафер Хаджибилял – имам на гр. Велико Търново, Сюлейман Муртаза – имам на гр. Свищов и Акиф Акифов – имам на с. Петко Каравелово. Учениците имаха възможността да се запознаят с Духовно училище – Русе и персонала. Също така се разходиха из центъра на Русе, където се почерпиха с дюнер. Разходката завърши в училището, където се разхладиха с малка почерпка.

Благодарим за посещението и се надяваме гостите ни да са останали доволни. Духовно училище Русе винаги е с отворени врати към посетителите си.

Сподели: