Ученици от ПГИУ - Русе посетиха "Монтюпе"

Ученици от ПГИУ – Русе посетиха „Монтюпе“

На 19 ноември ученици от XII Д и техният ръководител Ферихан Ахмедова – учител по икономически дисциплини, проведоха изнесен урок в „Монтюпе“ ЕООД. Онагледени бяха темите „Производствен процес и производствен цикъл“, „Организационни типове на производство в предприятието“ и „Форми на организация на производствения процес“.

Учениците бяха посрещнати изключително радушно. След проведен инструктаж на място и осигурени лични предпазни средства бяха разделени на две групи. Докато едната група разглеждаше производството, на другата група бе изнесена презентация. След това втората група влезе в производствения участък, а първата наблюдава презентация.

Учениците останаха впечатлени, както от същината на производствения процес, така и от изключителния професионализъм на екипа в предприятието.

Благодарим!

Автор: Ферихан Ахмедова

Сподели:

Още новини от деня