Ученици от ПГИУ – Русе участваха в издание на образователна програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България“, организирана от Комисията за финансов надзор, Министерство на образованието и науката и Фондация „Атанас Буров“

На 22.10.2021 г. ученици от XI и от XII клас от специалност „Оперативно счетоводство“ и „Бизнес администрация“ се включиха в 19-тото издание на образователна програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България“, организирана от Комисията за финансов надзор, Министерство на образованието и науката и Фондация „Атанас Буров“.

Учениците бяха запознати с дейността на надзорната институция и нейната структура, със специфичните особености на капиталовите пазари и дейността на Софийска фондова борса. Г-жа Росица Евтимова, началник отдел „Връзки с обществеността” подробно запозна гимназистите с дейността на надзорната институция и нейната структура, както и с капиталовия пазар в България. Обучението е продължение на образователна програма „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, която комисията организира всяка година за гимназисти от икономически училища в страната. Целта на тази програма е предоставяне на професионално обучение, информираност и изграждане на финансовата култура сред учениците, както и задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция.

Обучението обогати познанията на нашите ученици за капиталовия пазар и повиши техния интерес към финансовата област.

Автор: Анета Ангелова – главен учител

Сподели: