Ученици от ПГО "Недка Иван Лазарова" - Русе са наградени за участие в националната онлайн викторина "Моята Натура 2000 и хищни птици"

Ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе са наградени за участие в националната онлайн викторина „Моята Натура 2000 и хищни птици“

Ученици от 9,. 10. , 11. и 12. клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са наградени за участие в националната онлайн викторина „Моята Натура 2000 и хищни птици“.

Инициативата е насочена към повишаване на информацията за екологичната мрежа „Натура 2000“ и нейните целеви видове.

В информационните дни за популяризиране на защитените зони от мрежата, учениците присъстваха на презентации на тема: „Натура 2000 – зоните в териториалния обхват на РИОСВ – Русе“ и „Как да помогнем на животно в беда“.

Дискусията в сградата на РИОСВ бе още по-интересна, защото децата се полюбуваха на две щъркелчета, изхвърлени от гнездото си в село Пиргово, но вече в безопасност.

Сподели: