Ученици от ПГО "Недка Иван Лазарова" участваха в национална младежка среща

Ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ участваха в национална младежка среща

Група ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе взеха участие в национална младежка среща “#БОС – Бъди, опази, съхрани себе си” в гр. Силистра. Проявата бе организирана от Ученическия парламент в Силистра с подкрепата на Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Превантивно информационния център по зависимости и Центъра за кариерно ориентиране.

В срещата участваха младежи от цялата страна. Дискутираха се теми, свързани с личностното развитие на младите хора, предизвикателствата пред тях в 21-ви век, възможностите за изява и съхранение на постигнатото.

Основната идея на срещата бе да се даде поредна възможност младите хора да изразят свободно мнението си по теми, които ги вълнуват и се отнасят до тяхното развитие, да бъдат креативни и активни.

Сподели:

Още новини от деня