Ученици от ПГО - Русе завършиха успешно пробното си стажуване в БТБ България

Ученици от ПГО – Русе завършиха успешно пробното си стажуване в БТБ България

При голям интерес премина пробното стажуване по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ на учениците от 8 клас по специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ при Професионална гимназия по облекло „Недка Лазарова“ – град Русе.

С подкрепата на сътрудничеството между ръководството на БТБ България и Гимназията, бъдещите моделиер – технолози бяха запознати с всички процеси по проектиране, моделиране, кроене и производство на дамски облекла, коите се случват в компанията ни, както и с много нови тенденции, и машини от най-ново поколение, които БТБ България използва в своята дейност ежедневно.

Учениците видяха сами как, когато учим и се развиваме постоянно със стремежа да надграждаме уменията и познанията си, както и да споделяме опит от най-добрите партньори на световно ниво, и в България има фирми от шивашката индустрия, които са на високо професионално стъпало като БТБ България е винаги пример за новатор , и професионализъм, и в тази посока.

Сподели: