Ученици от ПГ по транспорт – Русе ще усвояват португалски опит по международен проект догодина

Професионална гимназия по транспорт – Русе спечели проект „Трансфер на европейски практики в професионалното обучение” № 2013-1-BG1-LEO -08846, който ще се реализира през учебната 2013/2014 година. Проектът ще се изпълнява в сътрудничеството между гимназията като водеща организация и партньор AFPDM, Португалия. В периода 01.06.2013г. – 30.11.2014г. ще се изпълняват дейностите, заложени в програмата.Бенефициенти ще бъдат 16 ученици от 10,11 и 12 клас и двама преподаватели-…

Код на новината : *119830.html

    

Сподели: