Ученици от СУЕЕ

Ученици от СУЕЕ участват в международна младежка конференция

За поредна година ученици от училище за европейски езици взеха участие в конференция на младежи от Европа в град Кремс – Австрия. Младежите дискутираха по различни съвременни теми, изразяваха позиции по конкретни въпроси, някои от които бяха свързани с това как може да живеем заедно в Европа, как ще изглежда Европа в бъдеще, какви мерки могат да се предприемат, за да опазим околната среда, младежите и дигиталните медии, глобализация на света и т.н. Бяха поставени и задачи за младите участници, в които те трябваше да проявят аналитичното си мислене, креативност и умение да дискутират и отстояват позициите си.

Участниците имаха възможност да се срещнат с експерти, както и политически представители, на които можеха да задават директни въпроси и да дават предложения за това какво трябва да се промени, за да водят младите хора по-пълноценен и ползотворен живот. Всички участници имаха възможност не само да изтъкнат гледните си точки, но и макар за кратко да опознаят връстниците си и да научат как живеят младежите в други европейски държави.

Сподели: