Ученици от СУЕЕ участваха в национален конкурс “70 години Европейски център за ядрени изследвания ЦЕРН, 25 години България в ЦЕРН“

Ученици от СУЕЕ участваха в национален конкурс “70 години Европейски център за ядрени изследвания ЦЕРН, 25 години България в ЦЕРН“

Теодора Петкова от Xа и Галимир Аспарухов от Xв на СУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ“ участваха в национален конкурс “70 години Европейски център за ядрени изследвания ЦЕРН, 25 години България в ЦЕРН“, който се проведе във Варна. Теодора направи електронен постер за историческото развитие на моделите на атома, а Галимир нарисува Вселената една микросекунда след Големия взрив, когато за пръв път са се образували протоните и неутроните. Галимир се класира на трето място в направление рисунка.

Най-добрите работи ще бъдат представени на изложба в ЦЕРН от 15. до 21. юли 2024 г. по време на Българската учителска програма, съобщи г-жа Румяна Георгиева.

Сподели: