Ученици от Тараклийски регион пристигнаха за квалификационен курс в Русенския университет

Ученици от Тараклийски регион пристигнаха за квалификационен курс в Русенския университет

Ученици от Тараклийски регион пристигнаха за квалификационен курс в Русенския университет

Днес в Русенския университет пристигна група от 26 ученици, придружавани от 6 преподаватели за обучение в квалификационни курсове в катедра „Български език, литература и изкуство“ към факултет „Природни науки и образование“. Обучението ще продължи до 14 юни. Курсът, който ще посещават уениците е „Лингвистична практика по практически български език“, а техните преподаватели –  „Методика на обучението по български език, литература и история“. В програмата е предвидено и запознаване с историческите и културни забележителности на град Русе и региона.

Ректорът на университета чл-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев посрещна учениците. Запозна ги с условията и специланостите, които предлага университета, както и с модерната му материална база. Пожела им успех в учението и им обеща, че академичната общност на русенската Алма Матер ще ги накара да почувстват университета като техен втори дом.  „Очакваме ви, за да ви направим професионалисти, по избраните от вас професии“, завърши той.  

През последните няколко академични години Русенският университет посреща по няколко групи за езиково обучение ученици от Украйна и Молдова по постановление на Министерския съвет.

Сподели:

Още новини от деня