Ученици от 12 клас от ПГРКК участваха в Национално ученическо състезание

На 16 ноември 2018г. ученици от 12 клас от ПГРКК участваха в Национално ученическо състезание в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в направленията “Счетоводство”, “Туризъм”, “Управление на проекти”, “Маркетинг”, “Международен бизнес” и “Проектиране на мобилно приложение”. В ученическото състезание взеха участие 235 ученици и 35 учители от 30 училища в 23 града на България.
Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Екипите следваше да посочат цели на проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси, мерки за информация и публичност, устойчивост на резултатите и мултиплициране на ефекта от проекта.
Стефан Гецов Атанасов, ученик от 12б клас се класира на трето място в направление “Международен бизнес”
Никола Иванов Димитров, ученик от 12б клас се класира на второ място в направление “Туризъм”
Памела Атанасова Георгиева, ученичка от 12в клас се класира на трето място в направление “Управление на проекти”
Мая Атанасова Георгиева, ученичка от 12в клас се класира на пето място в направление “Маркетинг”
Всички ученици получиха сертификати, които им дават правото да кандидатстват за студенти в Стопанска академия и да бъдат записани по първа желана специалност и форма на обучение. Допълнително, за всеки участник бяха подготвени символични подаръци от членове на журито, както и от други организации.

Сподели: