Коледен турнир по спортна стрелба се проведе в Русе

Ученическа спортна школа Русе възстановява дейността си от 1 юни

Със заповед на директора на УСШ-Русе Мая Петрова, от 29 май 2020 година спортната школа възстановява изцяло дейността си, при спазване на строги санитарно-хигиенни условия и всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД – 01-262/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Считано от 01.06.2020 г., педагогическите специалисти в ЦПЛР УСШ – Русе да започнат да осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие в присъствена форма.

Децата и учениците в отделните групи да са до 20 на брой.
Преимуществено индивидуални и колективни спортни занимания да се провеждат на открито без състезателен характер и без публика .
При провеждане на занимания на закрито да се спазва отстояние един от друг поне на 1,5 метра.

Въведени са и нови правила за работа в УСШ-Русе, както и декларации, които родителите трябва да попълнят и където да обявят желанието децата им да участва в присъствени занимания по спорт към ЦПЛР УСШ гр.Русе при условията на ограничителните противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка в страната.

Повече за новостите около УСШ-Русе може да научите тук.

Сподели:

Още новини от деня