Ученическият съвет на Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Ц. Буров" отбеляза деня на Св. Валентин с няколко инициативи

Ученическият съвет на Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ отбеляза деня на Св. Валентин с няколко инициативи

Ученическият съвет на Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ отбеляза деня на Св. Валентин с няколко инициативи – конкурс за картичка и конкурс за есе.

В конкурса за есе наградените са:

1 място – Ана-Мария Рашева от 11б клас;

2 място – Христина Тодорова от 8а клас,

3 място – Деница Йорданова от 11а клас.

В конкурса за картичка:

1 място за Евелина Сабриева от 9а клас;

2 място – Мерин Живкова от 8 а клас,

3 място за Виктория Тодорова от 8 а клас.

Сподели: