Ученически конкурс по повод Световния ден на водата обяви Русенският университет

Време за прочитане: < 1 мин.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява ученически конкурс „Млад приятел на природата“ на тема: „Вода за всички“, с подкрепата на РИОСВ – гр. Русе  и  ВиК ООД – гр. Русе. Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2019 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Вода за всички“.

Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас. Те трябва да изработят и представят мултимедийна презентация. Пълните условия за кандидатстване са обявени на интернет страницата на университета https://www.uni-ruse.bg/news .

Резултатите от конкурса ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите средното си образование  ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

Краен срок за предаване/изпращане на презентациите е17.00 ч. на 22.03.2019 г., а резултатите ще бъдат обявени на 29.03.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня