Ученически проекти, участвали в националния конкурс „Места и памет“ през последните две години, бяха отличени от заместник-министър Гайдарова

Ученически проекти, участвали в националния конкурс „Места и памет“ през последните две години, бяха отличени от заместник-министър Гайдарова по време на онлайн церемония, организирана в МОН и в регионалните управления на образованието.

Вие сте доказателство, че младите хора в България съхраняват паметта за миналото и имат активна гражданска позиция в наши дни, каза заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдаров в поздравлението си към победителите. По думите ѝ темата за Холокоста, която се изследва през призмата на човешкия морал, носи послание за надмогване на страха за собственото оцеляване чрез примери на много личности, спасили свои приятели или непознати. Няма как да проумеем нито злото, нито доброто, без да осъзнаем, че всяко действие или бездействие в историята засяга всеки от нас, каза заместник-министърът.

През 2020 г. конкурсът „Места и памет“ беше свързан с изследователски проекти за български евреи-творци, а през 2021 г. – с изследване на паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности у нас.

Първо място в него спечели екипът на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ в гр. Русе – Дебора Александрова, Яница Цанкова, Радостин Нейков, Тони Гаджев и Милена Димитрова, с консултанти Георги Симеонов и Веселина Йосифова.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева връчи грамотите на зрелостниците, участвали в конкурса, както и на техните ръководители, с пожелания за бъдещи амбиции и успехи!

Доц. Д-р Албена Танева, която е член на „Академична“ работна група от организаторите на конкурса, оцени високо изследователските проекти. Тя посочи, че интервютата, направени от ученици, се съхраняват в държавна агенция „Архив“. Постиженията на ученическите екипи ще бъдат включвани в базата данни на архива, това е много ценен ресурс, каза тя. Доц. Танева благодари на учителите, на консултантите на учениците и на експертите в МОН Радостина Николова и Коста Костов, ангажирани с конкурса.

Сподели: