Ученичка от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе премина двуседмичен стаж в Окръжен съд – Русе

Ученичка от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе премина двуседмичен стаж в Окръжен съд – Русе

В периода 03.07.2017 г. – 14.07.2017 г. ученичката Габриела Ненкова – единадесетокласничка в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, премина практически стаж в Окръжен съд – Русе.

В рамките на 60 учебни часа под ръководството на служителите в РОС ученичката, която изучава специалност „Бизнес-администрация“, се запозна със структурата и организацията на работа в ОС-Русе, дейността на магистратите и съдебните служители, различните съдебни процедури.

Съобразно предварително съгласувана между органа на съдебната власт и училището програма, стажантката премина обучение през различните служби в ОС – Русе: „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, „Съдебни секретари“, „Архив“, „Връчване на призовки и съдебни книжа“, „Пресслужба и информация“, „Финансова дейност и снабдяване“, „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“. Ученичката научи за организацията на документооборота в институцията, изискванията за кандидатстване и правилата за постъпване на работа в съда, счетоводната дейност, работата по съдебни дела.

На края в индивидуалното си практическо задание, възложено от преподавателите й, ученичката демонстрира не само теоретичната си подготовка от училище, но и наученото по време на стажа в съда.

С участието си в подобни инициативи Окръжен съд – Русе цели да помогне за подобряване качеството на образованието в страната чрез повишаване на неговата практическа насоченост и да повиши познанията на младите хора за работата на съдебната система.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"