Училищен панаир на тренировъчните предприятия в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

На 21.02.2019 г. в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се проведе Училищен панаир на учебно-тренировъчните фирми. В него взеха участие 11 отбора от 11. и от 12. клас, които представиха своите творчески идеи в сферата на предприемачеството.

УТП са иновативна форма на обучение, в която младите икономисти усъвършенстват умения на 21. век – използване на технологии, умение за сътрудничество, лидерство и инициативност, критическо и творческо мислене, поемане на риск.

УТП е своеобразна мотивираща ролева игра, която е полезна за всички участници – ученици, учители и спомоществователи. В нея, благодарение на своите преподаватели и дарители, бъдещите предприемачи умело изявяват творческия си потенциал и успешно съчетават знанията по общообразователна и по професионална подготовка в конкретни практически ситуации.

В резултат на представянето си четири фирми бяха класирани на призовите места.
Първо място зае УП „Дунавско село“ ООД, с ръководител Десислава Игнатова – учител по икономически дисциплини.
Второ място зае УП „Соларис 13“ ООД, с ръководител Румяна Ценева – старши учител по икономически дисциплини;
На трето място бяха класирини две фирми: УП „Еко хостинг“ ООД, с ръководител Росица Мицова – старши учител по иконически дисциплини и УП „Ла Канго“ ООД, с ръководител Блажена Абаджиева – старши учител по икономически дисциплини.
Автори на текста: Румяна Ценева и Десислава Игнатова – учители по икономически дисциплини.

Сподели:

Още новини от деня