сваленик

Училището в Сваленик /община Иваново/ ще бъде закрито от 15 септември 2024 година

Училището в Сваленик /община Иваново/ ще бъде закрито от 15 септември 2024 година. Това предложение на кмета на Община Иваново Георги Миланов ще бъде гласувано от общинските съветници през този месец.

ОУ „Свети Климент Охридски“ е с над 90 – годишна история. Понастоящем демографските процеси в национален и регионален мащаб се отразяват негативно на общинската образователна система и в частност на учебното заведение. През последните почти 20 години там се формират маломерни и слети паралелки.

При анализ на движението на децата в детската градина и на учениците в училището в Сваленик през последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на техния брой. Демографският фактор оказва негативно отражение върху броя на учениците. През последните години се наблюдава трайно намаляване на броя на учениците в училището, като в началото на всяка учебна година образователната институция е стартирала със следния брой ученици:

2019/2020 учебна година – 11 ученици в 3 паралелки /две слети и една самостоятелна/,

2020/2021 учебна година – 11 ученици в 3 паралелки /две слети и една самостоятелна/,

Сподели: