Основното училище в Баниска се подготвя да приеме 40 ученици през новата учебна година

Училището и детската градина в Баниска, филиалът на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили в Кацелово са добавени в списъка на МОН за настоящата учебна година

Министерският съвет одобри допълнителни 96 168 лева за финансиране на новите защитени детски градини и училища, получили такъв статут през настоящата учебна година. Средствата се разпределят за три защитени училища, четири детски градини и четири части от детски градини (филиали), които се намират в 11 общини. Финансирането е за периода 15 септември – 31 декември т.г. В новите защитени институции се обучават 157 деца и 151 ученици от I до VII клас. С допълнителните средства се осигурява издръжка на образователния процес до края на 2021 г. ОУ „Христо Ботев“ и детската градина „Първи юни“ в Баниска, както и филиалът на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили в Кацелово са добавени в списъка на МОН за настоящата учебна година.

Сподели: