полиглот леонардо да винчи русе

Училище „Леонардо да Винчи“ – домакин на международна среща в Русе по въпросите на речевата и езиковата патология

Училище „Леонардо да Винчи“ е координатор на нов тригодишен проект „Речева и езикова патология. Интерактивни инструменти за учители в предучилищно и начално образование“ в партньорство с институции от Белгия, Англия, Сърбия, Словения и Турция, които се събират на първата си работна среща в Русе, Канев център, на 3 и 4 октомври, вторник и сряда.
Партниращите организации имат опит в областта на специалното образование, речта и информационните технологии, правят научни изследвания, разработват приложения за ученици и специалисти. Говорната и езикова патология е както научна област, така и автономна професия. Тук се пресичат медицински, езикови, образователни и психологически проблеми и е особено важно те да се диагностицират правилно и да се предприемат адекватни действия.
Проектът има за цел да създаде онлайн инструмент за речева и езикова патология, с който да работят учители в детски градини и начални училища. Инструментът ще бъде проектиран със забавни дейности за деца като игри, флаш-карти и работни листове, които дават възможност за правилна преценка на нарушенията.
Българските партньори, освен училище „Леонардо да Винчи“, са Русенски университет „Ангел Кънчев” и Национална асоциация на професионалисти, работещи с хора с увреждания. Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+

Сподели:

Още новини от деня