Училищният кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“ излъчи победители в ПГО

Училищният кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“ излъчи победители в ПГО

Училищният кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“ излъчи победители в ПГО

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе се проведе училищният кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“ в две категории, както следва:

  1. -ва категория „Художествена скица“ на тема „Сезони“ – на 28.01.2020 г.;
  2. –ра категория „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба от памучен плат и от сатен – на 30.01.2020 г.

В училищния кръг на състезанието взеха участие 17 ученици от IX до XII клас. Индивидуално класиране:

Категория: Художествена скица“ на тема „Сезони“

I място – Габриела Тончева от XIА клас

Категория „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб

I място – Есин Реджеб от XIIА клас

На участниците, заели първите места в двете категории, бяха връчени грамоти.

Сподели:

Още новини от деня