Училищното знаме на СУПНЕ - Русе ще бъде осветено утре от митрополит Наум

Училищното знаме на СУПНЕ – Русе ще бъде осветено утре от митрополит Наум

Училищното знаме на СУПНЕ - Русе ще бъде осветено утре от митрополит Наум

Училищното знаме ще бъде осветено на 17.09.2018 г. – празника на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София, от Митрополит Наум на тържественото откриване на учебната 2018/2019 година в двора на училището.

Знамето на СУПНЕ „ Фридрих Шилер”- гр Русе, има правоъгълна форма с украса от златни ресни.

Основният цвят на училищния флаг е лилав, какъвто е и цветът на ученическите униформи.Този цвят в психологически аспект се асоциира със сила, амбиция, креативност и духовно лидерство. Лилавият цвят се среща сравнително рядко в природата и затова се възприема като символ на независимост, оригиналност и самочувствие.

Името на училището и някои елементи на знамето са извезани със златни конци. Златото традиционно се е утвърдило като знак на благородство, благоденствие, успех и красота.

От едната страна на знамето е изписано пълното наименование на училището и е изобразен ликът на неговия патрон Фридрих Шилер.

От другата страна на знамето са представени девизът и емблемата на СУПНЕ „Фридрих Шилер” – гр. Русе.

Девизът „Мисли, мечтай, откривай” е апел, който провокира учениците и преподавателите към мисловна и творческа дейност. Смисълът на това послание е кауза на цялата училищна общност. Емблемата на Дойче шуле се състои от два основни елемента – златен ключ и стилизирано изображение на земното кълбо.

Земното кълбо символизира безграничните възможности на учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер” да реализират придобитите знания и компетенции по цял свят.

Златният ключ е средство за проникване в тайнствения свят на познанието Той е възможност за придобиване на умения, които са път към просперитета и благополучието.

Като орнамент върху ключа е изобразена разтворена книга. Книгата обичайно се възприема като прозорец към света, емблема на духовното и нравствено развитие на човека.

На книгата са изписани латинските букви DS, които са инициали на придобилото гражданственост немско наименование на училището (Deutsche Schule) , чийто приемник от 1992 г. е СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

Като нарез на ключа е инкрустирана годината 1883 – времето, когато в гр. Русе е създадено Дойче шуле, чиито традиции продължават в профилираното обучение по немски език в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня