Учители от ОУ "Братя Миладинови" - Русе присъстваха на лекция в РУ "А. Кънчев" по дисциплината "Целодневна организация на учебно-възпитателния процес в началното училище"

Учители от ОУ „Братя Миладинови“ – Русе присъстваха на лекция в РУ „А. Кънчев“ по дисциплината „Целодневна организация на учебно-възпитателния процес в началното училище“

Днес Петя Калчева, учител ЦОУД на I клас, и Павел Пенчев, учител ЦОУД на II клас на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе бяха поканени на лекцията на гл. ас. д-р Екатерина Иванова във връзка с дисциплината „Целодневна организация на учебно-възпитателния процес в началното училище“. Учителите запознаха студентите, обучаващи се в специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, със спецификите на организиране и провеждане на режимните моменти от втората част на учебния ден. Споделиха добри практики, дадоха насоки и съвети на бъдещите педагози, които ще им послужат в пряката им работа с учениците. В края на лекцията г-жа Калчева и г-н Пенчев получиха покана за друга среща, в която да споделят пред студентите още от своя опит.

Сподели: