Учители от СУ „Възраждане“ се обучаваха в социално предприемачество

/Автор – Магдалена Георгиева/

В 2 поредни седмици учителите Росица Добрева, Наталия Петрова, Магдалена Георгиева, Цветелина Радева и Милена Неделчева от СУ „Възраждане“ се обучаваха по проект “ INNOVENTER“в социално предприемачество към катедра „Бизнес и мениджмънт развитие“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Проектът включва учители от над 20 града в България. В нашия регион са обхванати учители Русе, Бяла, Шумен, Разград. Проектът се ръководи от доц.д-р Даниел Павлов, доц. д-р Емил Коцев и ас.Миглена Пенчева.Продължението на проекта се отнася до ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, които ще премерят сили в изготвянето на презентации на тема „Социално предприятие

Сподели: