Учредено е право на пристрояване на собственик на имот в Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле реши да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху урегулиран поземлен имот V-1495, квартал 99 по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, в полза на Орхан Ахмедов Исмаилов – собственик на построената в имота жилищна сграда и пристроената към нея сграда, за реализирането на пристройка със застроена площ от 56 кв.м. и височина до 10 метра, съобразно размерите и местоположението обозначени в издадена…

Код на новината : *119814.html

    

Сподели: