обществен съвет по икономически въпроси русе

Учредиха Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе

На провело се събрание в сградата на местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, беше учреден Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков и е продиктувано от проведена предварителна неформална среща с тях през месец ноември.

Основната цел на Съвета като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси.

От обществения съвет се очаква да предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие, както и да отправя предложения към Община Русе за политики и мерки при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж. Правилникът му предвижда участие на неговите членове в обществени обсъждания, генериране на идеи относно цялостното развитие на общината, както и даване на предложения относно подготовката, изпълнението и мониторинга на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО). Участниците в Съвета ще могат да организират провеждането на обсъждания по внесени от граждани и юридически лица предложения и препоръки, както и да споделят и популяризират добри практики в областта на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите.

Съветът има право да прави предложения за организиране на местни референдуми и да насърчава публично-частното партньорство между местната власт и бизнеса на територията на община Русе при планиране и реализация на дейности с цел постигане на устойчив икономически растеж.

Работата на Съвета цели да осигури и гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с икономиката, инвестициите и публично-частното партньорство.

Според приетия Правилник за създаването, устройството и дейността на Съвета от страна на Община Русе всички представители ще са с право единствено на съвещателен глас, като заседанията му ще бъдат председателствани от кметa Пенчо Милков или зам.-кмета Златомира Стефанова. Съставът му ще се определя за срок от две години, като участието на членовете е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Пълен списък

ОрганизацияПредставител
1Авинера ЕООДМариан Александров
2Антоан Вилл ЕООДАнтоанета Антонова
3Булмаркет Груп АДСветослав Първанов
4БРТППЕлеонора Иванова
5Бадер България КДСава Чорбаджиев
6Дунарит АДинж. Петър Петров
7ДДФ АДинж. Валери Иванов
8Доминекс Про ЕООДГалин Григоров
ОрганизацияПредставител
9Ен Ер Джи Софт ЕООДВиктория Преждарова
10ЕС Транс ЕООДЕмил Цветков
11Зашев Дизайн ЕООДИвайло Зашев
12КСБ ОП Русеинж. Красимир Атанасов
13КНСББоянка Димитрова
14МИК-БГ ЕООДМиглена Христова
15Нова Линия ЕООДДаниела Симеонова
16Плаин Агро/ВВВАПламена Гагова
17Перса Русе ЕООДВесела Георгиева
18Русенска Стопанска камарапроф. Красимир Ениманев
ОрганизацияПредставител
19Русенски университет „Ангел Кънчев“проф. Пламен Даскалов
20РТИКМилен Добрев
21Стратус Лайт ООДМилен Иванов
22СТЕМО ЕООДОлег Бишир
23Свободна Зона ЕАДАфродита Дармонска
24Тива Ком ООДИван Иванов
25УМБАЛ Медика РусеАлисе Муртезова
26Фазан АДЕлка Ганчева
27Холлеман България ООДМладен Ганчев
28Husqvarna Construction ToolsУве Кьолер
29Хепи ООДДаниел Донев
Сподели: