Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна първокурсниците, които ще се обучават в 5 специалности

Факултет „Бизнес и мениджмънт“ посрещна първокурсниците, които ще се обучават в 5 специалности

На 18. септември се проведе тържественото откриване на академичната 2023/24 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Факултет „Бизнес и мениджмънт“ посрещна първокурсниците, избрали да се обучават в 5 бакалавърски специалности: „Индустриален мениджмънт“, „Икономика“, „Европейско и международно сътрудничество“, „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“.

Първокурсниците се запознаха с очакващите ги възможности, новите отговорности, ръководителите на обучаващите катедри, груповите наставници, административните секретари и част от преподавателите.

Деканът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ приветства новите студенти за избора на специалност с бъдеще и им пожела винаги да са с една идея напред. Проф. дн М. Кирова сподели резултати от скорошно проучване, според  които възпитаниците на всички специалности във Факултета ще могат да се реализират в дигитализиращата се икономика. Техните професии ще бъдат сред 4-те от посочените 10, които няма опасност да бъдат заменени от изкуствен интелект. 

/Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева/

Сподели: