Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" на Русенския университет организира майски празници

Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет организира майски празници

Факултет „Електротехника, Електроника и Автоматика“ на Русенския университет организира майски празници. Ето и програмата:

17 май 2022 г., 14:30 часа в зала 10.326 – СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ на секция „Електротехника, електроника, автоматика“, за контакти:

доц. д-р Надежда Евстатиева – nevstatieva@uni-ruse.bg , доц. д-р Огнян Динолов – odinolov@uni-ruse.bg

18 май 2022 г., 15:00 часа в зала 2Г.303 – СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ на секция „Комуникационни и компютърни системи и технологии“ , за контакти: доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg , гл. ас. д-р Иванка Цветкова – itsvetkova@uni-ruse.bg

17 май 2022 г., 16:00 часа в зала 6.212 – Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски Web сайт, за контакти: доц. д-р Георги Т. Георгиев -gtgeorgiev@ecs.uni-ruse.bg, гл.ас. д-р Йордан Калмуков – jkalmukov@gmail.com

19 май 2022 г., 14:00 часа – Конкурс за иновативни компютърни разработки , за контакти: проф. д-р Цветозар Георгиев – tgeorgiev@ecs.uni-ruse.bg

17 май 2022 г., 10:00 часа – Студентска олимпиада по “Мрежи и мрежови технологии”, за контакти: доц. д-р Георги Христов – ghristov@uni-ruse.bg

18 май 2022 г, 15:00 часа – Конкурс „Индустриален Интернет за всичко през моите очи“, за контакти: доц. д-р Цветелина Георгиева – cgeorgieva@uni-ruse.bg

25 май 2022 г. , 16:00 часа в зала 2.101 – ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ЕЕА – НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧАСТНИЦИ В СТУДЕНТСКИТЕ НАУЧНИ СЕСИИ И КОНКУРСИ НА ФАКУЛТЕТА

Сподели: