Фестивалът „Децата на Русе пеят и танцуват“ ще се състои на 17 ноември

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и на партньорите ни – Община Русе, ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Пинокио“, ДГ „Ралица“ и ДГ „Роза“ организират фестивала „Децата на Русе пеят и танцуват“, който ще се проведе на 17 ноември от 10 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Фестивалът е организиран във връзка с отбелязването на Международния ден на толерантността (16 ноември) и ще предложи богата и разнообразна програма, представена от децата от детските градини – партньори и техните приятели.

Събитието е част от проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече от 100 деца ще се изявят на голяма сцена с танци и песни и ще ни заредят с много положителна енергия. Надяваме се да бъдете част от този детски празник!

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"