Фестивал Процес – Пространство & Арт симпозиум Ломея 30 + 20 = Сливане

Фестивал Процес – Пространство & Арт симпозиум Ломея

30 + 20 = Сливане

Сливането е един естествен процес, при който се наблюдава взаимодействието между две или повече части, образуващи едно цяло. В природата това се наблюдава при водите, в пейзажа – в нюансите на цветовете преливащи един в друг. В изкуството сливането може да се отнесе както технологично, така и концептуално. Две или повече медии могат да образуват едно цяло, наречено произведение на изкуството. В музиката, а и във визуалните изкуства преливането на тоновете е магически момент, който те кара да се слееш ведно с преживяното. А в киното и театъра присъстват словото, играта, костюма, сценографията, музиката и светлината – компоненти, които сливайки се изграждат цялостният образ. Независимо с какви средства се изразяваме, ние волно или неволно се сливаме с това, което ни заобикаля – видимо или невидимо ние всички сме индивидуални единици, образуващи едно цяло, наречено шарен свят.

(Пенка Минчева)

От 3 до 11октомври 2019 г. в село Бръшлен – област Русе, Фестивал за съвременно изкуство Процес-Пространство и Арт симпозиум Ломея се обединяват под мотото Сливане, за да отбележат съвместно важни годишнини и за двата арт форума. За фестивал Процес – Пространство това са 30 години и за Симпозиум Ломея – 20 години. За това време те са организирали повече от 50 събития и над 100 изложби, а тяхното приятелство и сътрудничество е дългогодишно.

Фестивал Процес – Пространство дава възможност за разгръщане на работния процес на участниците във всички арт форми и за взаимодействие с градска и природна среда. Търси и провокира нови публики чрез провеждането му и организирането на акции и изложби в различни точки в страната през годините (Балчик, Русе, Пловдив, София, Велико Търново, Добрич, Кюстендил и др.). Идеята на форума е намирането на иновативни и различни начини на художествено изразяване, свобода и движение в жанровете, междукултурен диалог и обмен на идеи.

Арт симпозиум Ломея се фокусира върху природата, като практика е използването на екологични материали и природни ресурси, обръща се особено внимание на експонирането в отворени пространства и артистични интервенции в естествена среда. Превърнал се в традиция, симпозиумът е посетил голяма част от селата и пещерите в рамките на Природен парк Русенски Лом, където участниците опознават природа, историята, културата и бита на местното население.

В Сливане ще вземат участие 13 автори от България и чужбина, като в периода от 3-9 октомври работния процес ще е сред творческата атмосфера на село Бръшлен. Произведенията от двойният форум ще бъдат изложени в еднодневна изложба на 10-ти октомври в близост до Туристически Информационен Център в село Бръшлен от 10:00 до 14:00 часа.

Финалната изложба ще се състои на 11-ти октомври от 18:00 часа в Екомузей с Аквариум – Русе, където творбите ще бъдат интегрирани сред постоянната експозиция.

Изложбата ще продължи до края на месец ноември.

(Христина Бобокова)

Участници

Алице Маселникова (Чехия/Швеция), Виргиния Пенчева (България), Иво Бистрички (България), Изабела Ягиеуо (Полша/Испания), Илияна Манукова (България), Катаржина Пйорек (Полша/Швеция), Лидия ван ден Берг (България/Швейцария), Лита Полякова (Русия/Германия), Матиас Рот (Германия), Мая Кубратова (България), Мирян Колев (България), Невена Дернева (България), Рада Якова (България/Нидерландия)

Организатори и партньори

Пенка Минчева, Димитър Грозданов, Милко Белберов, Цонка Христова, Христина Бобокова, Община Сливо поле, кметство село Бръшлен, клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом, Регионален исторически музей Русе, семейство Бобокови

Програма

6. 10. (неделя) – 9. 10 (сряда) – Работен процес. Вечерни презентации от (18:00 ч.), отворени за посещение.

10. 10. (четвъртък) – Изложба в природна среда в близост до Туристически Информационен Център в село Бръшлен (10:00 до 14:00 ч.)

11. 10. (петък) – Откриване на изложбата Сливане от 30 Фестивал Процес – Пространство и 20 Арт Симпозиум Ломея – Екомузей с Аквариум Русе – ул. „Етър“ 3 (18:00 ч.).
Изложбата ще продължи до края на ноември.

Сподели: