Финална лекция на съдия от Окръжен съд - Русе пред ученици от Математическата гимназия

Финална лекция на съдия от Окръжен съд – Русе пред ученици от Математическата гимназия

На 13-ти юни съдия Галина Магардичиян изнесе последната от серията лекции, предвидени за възпитаниците на ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе за учебната 2017/2018 година в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Пред единадесетокласници от гимназията съдията представи темата „Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права“.

В първата част на срещата съдия Магардичиян запозна младежите с правилата, които уреждат сключването на трудов договор, основните задължения на работника и на работодателя, последиците от неизпълнението на тези задължения, видовете дисциплинарни наказания и редът за тяхното налагане.

Засегнати бяха и начинът на формиране и размерът на работната заплата, осигурителните вноски, обезщетенията при болест и инцидент на работното място, продължителността на работното време, почивката и отпускът, прекратяването на трудовия договор.

Няколко ученика от аудиторията разказаха по какъв начин са били уредени трудовите им правоотношения, когато са работили миналото лято, като съдия Магардичиян оцени доколко са били спазени изискванията на трудовото ни законодателство и посочи допълнителните изисквания и условия за постъпване на работа на непълнолетните лица – задължително предварително разрешение от „Инспекция по труда“, забрана за полагане на нощен труд, както и работа във вредни условия, ограниченията в продължителността на работния ден и др.

Магистратът разказа на учениците и кои са най-често срещаните случаи в практиката на нарушения на трудовото законодателство, като обясни на младите хора за какво трябва да внимават при постъпване на работа и къде и как впоследствие могат да потърсят защита на трудовите си права.

По време на срещата магистратът отговори и на поставените от учениците въпроси: „Различни ли са трудовите договори, които се сключват, при различните категории труд?“, „Всички работници ли имат право на обезщетение, ако работят в празнични и почивни дни?“, „Има ли право работодателят да задължи работника да носи работно облекло и какво се случва, ако работникът откаже?“ и др.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"