Финансовите инструменти за малкия и средния бизнес представят на 19 февруари в Русе

Българо-румънската търговско-промишлена палата организира информационна среща „Финансови инструменти за малкия и среден бизнес“ с участието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) и Хюманконсултинг ЕООД.

Събитието е подходящо за собственици, управители и друг ръководен персонал на малки и средни компании с дейност в производствената сфера, селското стопанство и част от услугите. Ще бъдат представени актуални възможности за финансиране чрез механизмите и програмите, управлявани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещата ще се проведе на 19 февруари, от 13:00 часа в Зала 1 на Областна администрация, гр. Русе.

ПРОГРАМА

13:00–13:30 Регистрация

13:30–14:00 „Искате да получите точната експертиза за Вашия бизнес? Ние знаем как!“ – представяне на програма „Подкрепа за Малкия Бизнес“ – Мирослав Стоянов, Европейска банка за възстановяване и развитие

14:00–14:30 „Финансови инструменти 2014-2020 в подкрепа на предприемачеството“ – Ангелина Тодорова, Фонд на фондовете

14:30–15:15 „Възможности за европейско финансиране през 2019 г. по програми Развитие на човешките ресурси, Иновации и конкурентоспособност и Развитие на селските райони“ – Галя Менова, Хюманконсултинг ЕООД

15:15 – 16:00 Въпроси и отговори с всички лектори, провеждане на индивидуални срещи

Сподели:

Още новини от деня