Финансовият ресурс не стигна за саниране на 3 блокав Бяла по националната програма за енергийна ефективност

Жилищните сгради в Община Бяла, построени преди повече от 30 години, съставляват около 70 на сто от общия жилищен сграден фонд на територията на Общината. Те са с ниска енергийна ефективност
– значително енергоемки, с големи загуби на енергия, остарели инсталации и др. В националната кампания за саниране на многофамилни жилища, жителите на общината, които са собственици на такива в многофамилни блокове не можаха да се включат успешно и навреме.

От подадените заявления от собствениците само 3 блока в град Бяла успяха да подпишат договори с Община Бяла, а именно:

  • Блок „Дружба“, намиращ се на: ул. „Панайот Волов“ № 29;
  • Блок в ЖК „Младост“, намиращ се на ул. „Стефан Стамболов“ № 65;
  • Блок „Русия“, намиращ се на ул. „Стефан Стамболов“ № 3

Същите са подали заявления за финансиране от Българската банка за развитие /ББР/, но за съжаление до подписване на договори с ББР не можа да се достигне, поради изчерпване на финансовия ресурс на програмата.

Сподели:

Още новини от деня