ВиК лого

Финансови корекции за милиони по започналия проект на ВиК – Русе за нова канализация и подмяна на водопроводите

Финансови корекции за поне 5 милиона лева са наложени от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ на ВиК – Русе по започналия проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“. Това съобщиха по време на пресконференция днес представители на дружеството, които коментираха, че дела след депозирани жалби по обществените поръчки продължават на втора инстанция във ВАС.

Само преди 3 дни Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище в гр. Русе, против решение от 30.03.2021 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което, на основание чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, за нередности по чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, на „ВиК“ ООД, гр. Русе е определена финансова корекция в размер на 5% съгласно т.11, буква „б“ от Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от засегнатите от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 г., представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл.1, ал.2 от ЗУСЕСИФ, от договор с peг. № С-2019-0019/19.02.2021 г., сключен с „Подемстрой 2020“ ДЗЗД, на стойност 18 202 669,45 лева без ДДС.

Проектът за над 131 млн. лв. ще намали загубите на питейна вода, съобщи ръководителят на проекта Стоян Нейчев. Дали ще бъде намалена цената обаче е съвсем различен въпрос, като от отговорите стана ясно, че тя ще се задържи в рамките на определената като социално поносима.

Общо 63 км. от водопроводната мрежа ще бъдат подменени, за да се ограничат загубите от над 40% на 32%.

43 км. канализация ще бъде изградена в кв.“Средна кула“ и „Долапите“, където на сайта на проекта ще бъде публикувана подробна информация, която да ориентира жителите на двата квартала за техните ангажименти при присъединяването на домакинствата им.

Отделно от това ще бъде направена реконструкция на канализацията на бул.“Христо Ботев“, където при всеки обилен дъжд се образува река. Там ще се изгради резервоар под булеварда, като ще се подобри отводняването.

Най-съществената част, която ще засегне целият град Русе, е подмяната на водопроводите по улиците. Канализационната мрежа е на половин век, материалите са остарели и все повече тръби се повреждат, тъй като са на предела на технологичния си живот. Приоритетно ще се започне работа по бул.“Липник“, тъй като там трябва да бъде завършен трансграничен проект за реконструкция на булеварда. Общината изчаква първо ВиК да свършат дейностите си, преди да направи рехабилитацията.

Изпълнителите на проекта ще асфалтират разкопаните улици изцяло само там, където е обхваната площ над 50 % от ширината на улицата. Ако е под 50 %, ще се асфалтират само определени участъци.

Подмяната на водопроводите в Русе ще започне през лятото, като все още няма точна дата, а ако условията са благоприятни и няма проблеми, ще завърши до средата на септември 2022 г.

ВиК-Русе призоваха гражданите към търпение и разбиране, защото ще има много неудобства, но няма как да бъдат избегнати.

На сайта на ВиК в раздела за проекта ще се дава подробна информация за графика на строителните дейности и за евентуалното нарушаване на водоподаването.

Проектът ще приключи окончателно през февруари 2024 г., като самите дейности по него продължават 49 месеца. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Сподели: