Фирма “Грейт Мастър ЕООД” представи най-новите технологии за 3D сканиране пред учениците от 11 клас на МГ "Баба Тонка"

Фирма “Грейт Мастър ЕООД” представи най-новите технологии за 3D сканиране пред учениците от 11 клас на МГ „Баба Тонка“

На 27.01.2023 г. Андрей Дуницов, собственик на фирма “Grema 3D” изнесе лекция, придружена с демонстрация пред учениците от 11. клас на МГ „Баба Тонка“, които изучават профил информационни технологии и информатика. По време на лекцията учениците се запознаха с различните начини за изграждане на 3D модел. Представено бе предимството при използването на 3D скенери и това, че основното им предназначение е за измерване, но имат и много други приложения в практиката. Направена бе демонстрация на бързо сканиране на малък предмет и човек с най-новият модел скенер.

Това няма да е последната среща на ученици от гимназията с представители на фирмата, защото постигнахме договореност да си сътрудничим и за в бъдеще. Скоро ще организираме учебен практикум, за да се докоснат учениците до тези най-нови и модерни технологии. Направените сканове учениците ще могат да използват при създаването на собствени игри и аватари.

Сподели: