надпис върху фасада

Фирма за търговско оборудване от Варна ще прави новите указателни табели по сградите в Русе

Фирма „Салекс Консулт Импекс“ ЕООД от Варна е определена за победител в обществената поръчка на Община Русе за „Направа на обществени информационно-указателни надписи, съгласно чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредба №7 на Общински съвет Русе“. Фирмата е предложила най-ниска цена 62 000 лева без ДДС, което е доста под прага от 75 000 лева без ДДС, определен в поръчката. Другите две фирми-кандидати – „Провидо“ ЕООД Русе и „Авангард Мото 5“ ЕООД Варна, класирани съответно на второ и трето място са предложили цена около 73 000 лева без ДДС.

Фирма „Салекс Консулт Импекс“ ЕООД описва дейността си като „търговска фирма, която предлага на Българския пазар цялостно оборудване за хлебопроизводство, сладкарство, барово и хотелско оборудване, както и цялостно оборудване за магазини. Salex Consult Impex е оторизиран дистрибутор на водещи световни фирми, производители на материали и консумативи за хранително- вкусовата промишленост…“ Виж още тук.

Предметът на поръчката обхваща направата на обществен информационно-указателен надпис, който съдържа наименованието на локализационната единица на жилищната сграда – номер на улица, номер на сграда.

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Наредба №7, обществени информационно-указателни надписи се поставят от общинската администрация еднократно и безвъзмездно върху жилищни сгради, въведени в експлоатация до влизане в сила на наредбата и с етажност повече от два етажа.

За целта е изготвен списък/регистър на блоковете в гр. Русе с тяхното местоположение (жилищен квартал и адрес) и наименование на жилищната единица (за тези които имат такива), неразделна част от настоящата поръчка. Също така в Наредба №7 е определена визията на стилизиран надпис с името и/или номера на съответната сграда за всеки жилищен комплекс на територията на Община Русе, определени са местоположението, размерите и шрифта на надписа, както следва:

– надписи, директно върху фасадата на блокове в жилищните квартали на територията на гр. Русе
– размер на буквите – 17 см. и размер на цифрите – 30 см.
– шрифт – Arial Black
– цвят – черен, при невъзможност бял (в зависимост от цвета на фасадата)
– височина на поставяне – 3,00 м от тротоара

В Приложение №3 на Наредбата е даден пример за надпис на блок с букви (име) и за надпис с цифри (номер по ред).

надпис върху фасада

Процесът, за еднократното обозначаване на фасадата на един блок, обхваща: доставка и монтаж на скеле, изработване на дървена конструкция, захваната към скелето и служеща за укрепване на шаблона за надписа, поставяне шаблона върху дървената конструкция с правилно изписаното наименование на сградата, грундиране 1 слой и боядисване 2 слоя в рамките на един ден, демонтаж на шаблона, демонтаж на дървената конструкция и скелето, почистване на шаблона и транспортиране на материалите и инвентара.Забележка: Ако по време на изпълнението на поръчката бъде установен пропуск в списъка на сграда/и попадаща/и в определението на чл. 67, ал. 2 от Наредбата, то същите подлежат също на надписване. Участникът следва да предвиди 5 % за непредвидени разходи за случаите описани по-горе.

Интересен факт е, че същите тези две варненски фирми са участвали в тандем за обществена поръчка на Община Пловдив за покупка на луксозен автомобил. Повече тук.

Сподели:

Още новини от деня