Фолклорен фестивал "Беленско хоро" ще се състои на 11 ноември + регламент

Фолклорен фестивал „Беленско хоро“ ще се състои на 11 ноември + регламент

Фестивалът е без конкурсен характер , с цел сплотяване и запознанство на танцовите колективи .

С Т А Т У Т

Фолклорен фестивал “ Беленско хоро „

Град Бяла , Русенско

11.11.2023г. ( събота ) 10:30 часа

Организатори : НЧ “ Трудолюбие 1884 “ , Община Бяла и Клуб за спорт и танци “ Фламинго “ ЕТНО град Бяла

ЦЕЛИ:

* Съхраняване и популяризиране българският фолклор.

* Запознанство и сплотяване на колективите взели участие във фестивала.

* Утвърждаване на празника като значимо събитие в Културният календар на град Бяла .

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА:

Фестивалът е БЕЗ конкурсен характер и БЕЗ такси за участие .

Право на участие имат всички любителски клубове, школи, читалища, танцови състави , сдружения изучаващи фолклорно танцово изкуство и други колективи .

Всяка група може да изпълни танц или хора по свое желание

с общо времетраене до 6 минути на колектив .

НАГРАДЕН ФОНД.

Всички групи ще получат грамота и подарък за участие .

Специални награди :

1. Най-автентична носия

2. Най-многоброен колектив

3. Най-малък и най-възрастен участник

4. Най-емоционално изпълнение

5. Награда на кмета на град Бяла

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО.

1. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ по приложения

образец , който ще получите на имейл щом заявите желание .

2. Краен срок за подаване на заявки за участие на посоченият имейл е 30.10. 2023г.

3. Всички транспортни разходи, командировъчни, храна и нощувка са за

сметка на участниците.

4. Потвърждаването за деня и часа на участие, ръководителите ще получат

след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие.

5. След официалната част на фестивала ще се проведе празнична вечеря с куверт 35 лв на човек . Броят участници и броят куверти се описват в заявката . Кувертите се заплащат по банков път при подаване на заявката .

6. За контакти и заявки:

Тел. 0878879293 , Ивелина Анчева , имейл belenskohoro@gmail.com . Банкова сметка за превеждане на кувертите – BG31STSA93000019906454

Ивелина Божидарова Анчева , банка ДСК , основание : брой куверти “ Беленско хоро “ и името на групата

Сподели: