съдебна палата русе

Фондация “Орлин Анастасов” осъдена да плати обезщетение за неизпълнение на договор за реализиране на оперни спектакли в Корфу

Сдружение “Настоятелство на Старозагорска опера” гр. Стара Загора, представляван от Г В Р, председател на Управителния съвет (Удостоверение №20180511132957/11.05.2018г.), чрез процесуалния си представител твърди, че на 10.08.2017г. сключил с ответника Договор за реализиране на оперни спектакли в остров Корфу, Гърция, съгласно който ответникът в качеството на възложител се задължил да организира оперни спектакли на о-в Корфу в рамките на Летен фестивал и Лятна музикална академия в гр. Керкира в периода 07-14 септември 2017 г., а той, като изпълнител да организира участие на оркестър, хор, балет и технически служби на Държавна опера Стара Загора.

В състава на трупата следвало да участват 113 човека, подробно описани по брой и длъжности, командировани от изпълнителя за седем и осем дни на о-в Корфу. Възложителят се задължил да му изплати възнаграждение в общ размер 47500 евро за провеждане на спектаклите, както следва: до 31.08.2017г. с банков трансфер да му изплати депозит в размер на 38000 евро и до 06.09.2017г. да му изплати остатъка от сумата.

Отделно от това възложителят се задължил за своя сметка по график да заплати разходите за транспорт с ферибот на два автобуса, един микробус, един камион (ТИР) и на 113 души в две посоки от Игуменица до о-в Корфу, като билетите за транспорт следвало да бъдат представени на изпълнителя до 25.08.2017г. Възложителят не изпълнил задълженията си за заплащане на сумите по т.3.1 и по т.3.2 в уговорените срокове, както и задълженията си по т.3.9 да осигури нощуване на трупата за посочените периоди, поради което участието за спектаклите на трупата било отменено.

При неизпълнение на задълженията по т.3 от договора или при отмяна на турнето възложителят дължи на основание т.3.11 обезщетение в размер на 20 % от общото задължение към изпълнителя или сумата 9500 евро. Въпреки отправена покана за доброволно изпълнение за заплащане на обезщетението и множество разговори между страните, изпълнение не е настъпило и до момента. За събиране на вземането си подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК, образувано в ч. гр. дело №7059/2017г. на Русенски районен съд. Тъй като ответникът е направил възражение в законоустановения срок, моли да се признае за установено по отношение на същия, че му дължи сумата 9500 евро, представляваща обезщетение по т.3.11 от Договор за реализиране на оперни спектакли в остров Корфу, Гърция от 10.08.2017г., представляваща 20 % от цената по договора – 47500 евро, заедно със законната лихва от подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане.

Установено е, че на 10.08.2017 г. страните по делото са сключили Договор за реализиране на оперни спектакли в Корфу, Гърция, съгласно който СНЦ “Настоятелство на Старозагорска опера” гр. Стара Загора, в качеството на изпълнител, се задължило да организира участие на оркестър, хор, балет и технически служби (общо 113 човека) на Държавна опера Стара Загора в спектакли на 08, 10, 11 и 13 септември 2017г. на оперите “Норма” от В. Белини (08.09.2017г.), “Кармен” от Ж. Бизе (10.09.2017г.), “Аида” от Дж. Верди (11.09.2017г.) и “Севилският бръснар” от Дж. Росини (13.09.2017г.), организирани от възложителя на остров Корфу, Гърция в рамките на Летен фестивал и Лятна музикална академия в гр. Керкира в периода 07-14 септември 2017г.

Фондация “Орлин Анастасов” гр. Русе, в качеството си на възложител, се задължила да изплати по банков път по сметка на изпълнителя сумата общо 47 500 евро, представляваща командировъчните за оркестър, хор, балет и технически служби, транспортните разходи, разходите за костюми, декор, перуки, грим и реквизит по посочените оперни заглавия, както и да заплати за своя сметка разходите за транспорт с ферибот на два автобуса, един микробус и един камион (ТИР) от Игуменица, Гърция до о. Корфу и обратно, както и разходите с фериботен транспорт на 113 души в две посоки от Игуменица до о. Корфу, като билетите за транспорт да бъдат предоставени на изпълнителя до 25.08.2017г. Съгласно т.3.11 от договора, при неизпълнение на посочените в т.3 задължения на възложителя или отмяна на турнето, същият дължи обезщетение в размер на 20 % от общото задължение към изпълнителя.

Районен съд – Русе призна за установено съществуването на вземането на Сдружение “Настоятелство на Старозагорска опера”, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, бул. “Митрополит Методи Кусев” №30, представлявано от Г В Р, председателя на Управителния съвет, ЕИК 176949032 към Фондация “Орлин Анастасов”, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “Свети Горазд” №1, вх.1, ет.1, представлявана от председателя О А А, БУЛСТАТ 177110343, за сумата 9500 евро, представляваща обезщетение за неизпълнение на Договор за реализиране на оперни спектакли в Корфу, Гърция от 10.08.2017 г., заедно със законната лихва от 05.10.2017 г. до окончателното изплащане.

Районният съд осъди Фондация “Орлин Анастасов” – Русе да заплати на Сдружение “Настоятелство на Старозагорска опера” гр. Стара Загора общо 1961 лв разноски по ч. гр. дело №7059/2017 г. на Русенски районен съд, както и 3122 лв разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд.

Сподели:

Още новини от деня