Фондация „Русе – град на свободния дух“ набира проектни идеи до 31 януари

Продължава кампанията за набиране на проектни идеи в срок до 31 януари, които могат да бъдат в следните направления:

– Мащабни и иновативни събития

– Култура и изкуство

– Спорт

Образование, наука и нови технологии.

Очакваме вашите предложения на хартиен носител в офиса на Фондацията на адрес бул. Генерал Скобелев № 45 или на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните идеи могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез попълване на формуляра Искане за финансиране на местни инициативи – http://free-spirit-city.eu/finansirane.

Отговор на всички въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, може да получите на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com или на телефон: 0886002940. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат поканени авторите на най-добрите от тях.

Припомняме, че проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.

Сподели: