Фондация "Русе - град на свободния дух" навърши 7 години

Фондация „Русе – град на свободния дух“ навърши 7 години

Фондация "Русе - град на свободния дух" навърши 7 години

НАЧАЛОТО

На 15 ноември 2019 година се навършат 7 години от основаването на Фондация „Русе – град на свободния дух“. От тази дата е решението на местния парламент на Русе да съществува такава организация. В началото на следващата година тя вече има и първия си бюджет. Тогава започна и активната й дейност, свързана основно с кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата 2019“. Въпреки че Русе не се увенча със званието „Европейска столица на културата 2019“, усилията по подготовката на кандидатурата, които б яха положени, обединиха много хора и доведоха до публичен дебат за ролята на културата, за устойчивото развитие на града, за преструктурирането и обогатяването на събитийния календар. За една година Фондация „Русе – град на свободния дух“ натрупа опит и спечели доверие, което я задължи да надхвърли формата и контекста на своето създаване и да продължи да съществува като устойчива форма на диалог за създаване на междусекторни партньорства с една обща цел утвърждаване на имиджа на Русе, като град на традиции и новаторство, като един от водещите центрове на културата, образованието и спорта. От 2014 година до днес екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ влага усилия в реализирането на дългосрочна едноименна кампания, която включва подкрепа на лица с изявени дарби от Община Русе, организиране и подкрепа на местни инициативи, създаване и разширяване на партньорска мрежа между представители на администрация, културните среди, творци, културни институции, читалища, училища, университет, неправителствени организации, медии и бизнес среди.

ЛИЦАТА НА РУСЕ

Вече шеста година екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи усилено за благородната мисия да предостави на можещите и знаещите шанс за развитие, зависещ изключително от техните качества и умения, трудолюбие и постоянство. През 2014 година беше създаден фонд „Лицата на Русе“ с цел да стимулира дейността на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на науката, образованието, изкуството и културата, които със своите постижения, популяризират дунавския град в национален и международен мащаб. ?005cr рез него беше направена инвестиция в таланта, в иновативното образование и подготовката във всички области на науката, технологиите и изкуството, свързани с интересите и дарбите на русенци.

Данните за последните шест години показват, че с помощта на средствата от Фонд „Лицата на Русе“, Фондация „Русе – град на свободния дух“ е подпомогнала изявата и развитието на 493 таланти в различни сфери на обществения живот. Това са 17 лица с изявени дарби и 27 екипа. Изразходваната сума от Фонд „Лицата на Русе“ е в размер на 181 619 лв.

В търсене на Лицата на Русе екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“ реши да отправи предизвикателство към русенските ученици и да им даде възможност да определят кои са „посланиците на свободния дух“ в тяхното училище сред техните учители. Конкурсът „Посланик на свободния дух“ възникна през 2014 година с цел да утвърди ролята на учителите, като съвременни будители и е посветен на Денят на народните будители – 1 ноември. До този момент със званието „Посланик на свободн?005cr я дух в моето училище“ са отличени 28 русенски учители, избрани от своите ученици.

В контекста на мисията на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за подкрепа на таланта, с Решение на УС на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ през 2016 г., стартира благотворителна кампания „Талант без граници“, чиято кауза е обновяването на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. За тази цел на 20.01.2016 г. Фондация „Русе – град на свободния дух“ разкри специална банкова сметка и организира популяризирането на кампанията. Заедно, представители на бизнеса, Фо ндация „Америка за България“ и русенската общественост, събрахме над 180 000 лв. и помогнахме за закупуването на нов роял Steinwey и за смяната на механиката на съществуващия роял и още 25 пиана. Така показахме, че талантливите деца на Русе не са сами в трудния си професионален път.

Кампанията „Талант без граници“ продължава и към настоящият момент. За да може училището да реализира отговорната си мисия са необходими средства в размер на 146 250 лв. за постепенно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт инструменти. До момента общата събрана сума е 6 600 лв.

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

През 2014 година беше създаден и Фонд „Местни инициативи“, който даде възможност на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира събития и да подкрепя инициативи на различни организации. Разчупи се утвърденият модел за общуване и се даде възможност за реализиране на най-иновативните идеи в областта на културата, изкуството, образованието, науката, новите технологии и масовия спорт, които създават „чувство за общност“ и намират трайно място в събитийния календар на Русе. Те създават възможности за обмен на идеи между български и чуждестранни творци. Превръщат откритите градски пространства в сцена за изява на хора на различна възраст и от различна националност. Представят българската култура и културното наследство,

като част от европейската и световната, чрез съвременни, авангардни и многообразни форми на изкуство. Създават положителен ефект върху развитието на туризма и презентирането на Русе, като привлекателна туристическа дестинация.

За периода от 2014 година до 30 октомври 2019 година в областите култура и изкуство са реализирани 123 проекта на стойност 603 946,19 лв.

Осъществени са 358 събития с 28 000 активни участници, които са привлекли средно 80 000 зрители годишно. Създадените творчески продукти са 2111, а инициативите са намерили отзвук в 2400 медийни публикации. Сред реализираните проекти с широк обществен отзвук са Парад на ретро автомобили, Грийн рок фест, 3D STREET ART, RUSE SAND FEST, RUSE ICE FEST. Създадено беше трайно партньорство с културните институции в града, сред които Държавна опера – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов“, както и с неправителствени организации и творци.

РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2016

През 2016 г. Русе стана част от клуба на градовете, носители на престижното звание „Европейски град на спорта“. Това е важно признание за усилията, които местната власт, спортната общност и гражданите полагат, за да утвърдят града като привлекателно място за спорт и активен начин на живот и като домакин на големи национални и международни състезания.

Титлата „Европейски град на спорта 2016“, също така ни даде възможност да изпълним вълнуваща и разнообразна програма от забележителни събития, които не само да обогатят местния спортен календар, а и да вдъхновят русенци да дадат най-доброто от себе си. Основен двигател на кампанията „Русе – Европейски град на спорта“ беше Фондация „Русе – град на свободния дух“.

Така през 2016 г. елитният и масовият спорт си подадоха ръка в името на една значима кампания, оставила след себе си хиляди последователи на спорта и здравословния начин на живот. Участие в нея взеха над 20 000 активни спортисти и стотици любители на възраст от 3 до 80 години, а ангажираната публика надхвърли 100 000 души. Проведоха се стотици спортни събития, голяма част от които финансирани от общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Тя подпомогна над 100 спортни инициативи на повече от 60 организации, институции и спор?005cr ни клубове в Русе. Динамичната, разнообразна и вълнуваща програма от инициативи, които подкрепихме, мобилизира потенциала на гражданите на Русе, насърчи тяхното чувство за общност и допринесе за подобряване качеството на живот чрез спорт.

Спечелването на наградата „Европейски град на спорта 2016“ не беше самоцел, а ново начало за спортната общност, както и вдъхновение за всички участвали в едноименната кампания да продължат да работят за

утвърждаването на Русе, като посланик на спорта в национален и европейски мащаб. През следващите години Фондация „Русе – град на свободния дух“ се зае да продължи създадените традиции, подкрепяйки идеи, свързани с развитието на масовия спорт.

ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

За периода 2016 – 2018 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ беше част от реализирането на Проект: „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ („IMPACT“), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Стойност на проекта е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които реализира Фондацията постъпиха близо 190 000 EUR.

Проектът беше разработен в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Той получи одобрение по Европейската програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния. Водещ партньор по проекта е Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, а Фондация „Русе-град на свободния дух“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“ са партньори.

Изпълнена беше целта на проекта – да популяризира трансграничния район, като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

Постигнатите резултати са:

  • Създаване на пространствена база данни за културни, природни и исторически обекти на територията на целия трансграничен район
  • Разработване на иновативна и интерактивна онлайн базирана географска информационна система за предоставяне на информация и туристически услуги
  • Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрута за целия трансграничен район – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм, вино и гурме.

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“

Една от най-успешните инициативи на Фондация „Русе – град на свободния дух“ е програма „Знание и растеж“, която създадохме през 2016 година заедно с дългогодишния ни партньор „Еконт Експрес“ ООД и едноименната фондация на дружеството. За кратко тя се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии, личностното израстване и историята и се усъвършенства с всяка изминала година. Програма е съобразена с Иновационната стратегия за интелигентн а специализация на Община Русе за периода 2016 – 2025 г., в която акцентите са: – подобряване на взаимовръзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса; – създаване на структуриран диалог между заинтересованите страни; – ускоряване на иновационните процеси чрез управление на наличните ресурси –

предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески, при това по начин, който гарантира тяхното ефективно, целенасочено и устойчиво използване. Програмата „Знание и растеж“ допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на хората в Русе, като за периода от 2016 година до 30 октомври са одобрени 69 проекта на обща стойност 354 088, 50 лв. Към момента се реализират още 20 проекта. В рамките на проектите по програма „Знание и растеж“ са реализирани 407 събития, които са привл?005cr кли 8233 активни участници и 92 853 зрители. Създадени са 1194 творчески продукта. Събитията са намерили широк обществен отзвук в 1041 медийни публикации и са допринесли за създаването на 312 партньорства.

ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ –

МОДЕЛ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Изграждането на устойчива партньорска мрежа между институции, читалища, неправителствени организации, творци и изобретатели, медии и представители на бизнеса стои в основата на дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Заедно вървим по пътя към успеха, осеян с доверие, сигурност, съпреживяване на чувства и мисли. Заедно търсим най-оригиналната идея и я превръщаме в реалност. Заради успешното създаване и разширяване на партньорска мрежа Фондацията не веднъж през годините е посочвана като модел за партнь орство и е предпочитан партньор. Присъдени бяха и награди.

За да се осъществи каузата на кампанията „Русе – град на свободния дух“ е изключително важно тя да бъде припозната като обща кауза от Общинска администрация и Общински съвет – Русе , както и от представителите на бизнеса. Към всички изказваме нашата огромна благодарност за доверието и подкрепата.

ФИНАНСИРАНЕ

За да се осъществи каузата на кампанията „Русе – град на свободния дух“ е изключително важно тя да бъде припозната, като обща кауза от Общинска администрация и Общински съвет – Русе, както и от представителите на бизнеса. Към всички изказваме нашата огромна благодарност за доверието и подкрепата.

Бюджетът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ се формира от публични целеви финансови средства, предоставени от Община Русе, в размер на 100 000 лв. годишно и от дарения. За периода от 1 януари 2013 до 30 октомври 2019 година във Фондация „Русе – град на свободния дух“ са постъпили средства в размер на 888 022 лв. от 235 дарения. Средствата са изразходвани в полза на кампаниите „Русе – град на свободния дух“ и „Талант без граници“. Сред дарителите са фирми, нотариуси, частни съдебни изпълнители и граждани. Някои от тях подкрепят Фондацията още от годините на нейното прохождане.

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОДКРЕПАТА!

Сподели:

Още новини от деня