град на свободния дух отчет

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения по програма „Знание и растеж“ за 2019

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения с основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма „Знание и растеж“ за 2019 година. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Основните цели на програма „Знание и растеж“ са разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие. Подкрепа за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит.

Чрез настоящия конкурс ще бъдат подкрепени съвременните проявления на свободния дух в Русе, защото слоганът на града е много повече от красива фраза. Русе има всички исторически и съвременни основания да припознае свободния дух като своя отличителна характеристика, но често ни убягват неговите проявления в наши дни. Екипът на Фондацията е убеден, че те, в действителност, никак не са малко и с подходяща подкрепа могат да се превърнат в обединяваща сила за най-доброто от гражданската енергия на русчуклии. Затова тази година ще бъде дадено предимство на проектите, които показват, развиват и насърчават съвременните проявления на русенския свободен дух. Дават възможност за разгръщане на личностния потенциал и създават условия за свободно човешко развитие.

Ще бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора и за развитието на Русе.

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища.

Максималната продължителност на проектите e 9 месеца, а реализацията им обхваща периода 1.04.2019 г. –30.12.2019 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 1 март 2019 г.

Всяка отговаряща на изискванията организация може да кандидатства за участие в конкурса, като попълни следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване (Приложение 1), който може да бъде изтеглен от сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (Секция “За нас”>>Подсекция “Финансиране”>>Финансиране на местни инициативи);
  • Удостоверение за актуално състояние
  • Оферти за формираните стойности на разходите.

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“№45, сградата на СБА, ет.3, до датата на изтичане на настоящата покана (1 март 2019 г., 17:30 часа).

Попълненият апликационен формуляр (Приложение1) в Wordтрябва да бъде изпратен и на електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

Проектите ще се оценяват от комисия на заседание на Управителният съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Фондацията: http://www.free-spirit-city.eu(Секция “За нас” >> Подсекция „Конкурс 2019 година – Резултати”) не по-късно от 22 март 2019 г.

За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“.

За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон 0897 711 281 или на електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com

Фондация „Русе – град на свободния дух“ кани всички потенциални бенефициенти на информационен ден по програма „Знание и растеж“ на 12 февруари 2019 г. от 14 часа в зала „Европа“ на Доходно здание“.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня