Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения с основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма „Знание и растеж“ за 2021/2022 година

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения с основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма „Знание и растеж“ за 2021/2022 година. Инициативата се осъществява с  подкрепата на „Еконт Експрес“ ЕООД

Ще бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора и за развитието на Русе.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. Едно от задължителните условия е кандидатите да имат собствен финансов принос  в размер на 30% от стойността на проекта. С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта и предлагат над 50 % собствен финансов принос.

Максималната продължителност на проектите e 12 месеца, а реализацията им обхваща периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 30 октомври  2021 г.

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията и не е предвидено надграждане в идеята.

Всяка отговаряща на изискванията организация може да кандидатства за участие в конкурса, като попълни следните документи:

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“№45, сградата на СБА, ет.3, до датата на изтичане на настоящата покана (30 октомври  2021 г., 17:30 часа).

Попълненият апликационен формуляр (Приложение1) в Word трябва да бъде изпратен и на  електронен адрес: [email protected].

За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“. За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон 0879 928 718/ 0886 002 940  или на електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com         

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

Проектите ще се оценяват от комисия, утвърдена с решение на Управителният съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (Секция “За нас” >> Подсекция „Конкурс 2021/2022 година – Резултати”) не по-късно от 20 ноември  2021 г.

Сподели: