Фондация „Русе – град на свободния дух“

Фондация „Русе – град на свободния дух“ изпраща успешна 2017 година

През 2017 година Русе затвърди имиджа си на град на традиции и новаторство, предоставяйки сцена за изява на стотици таланти в областта на културата, изкуството, науката, образованието, новите технологии и спорта. Значителна заслуга за това има и Фондация „Русе – град на свободния дух“, която предостави възможност на русенци да съпреживеят емоцията от вълнуващи преживявания. Водеща мисия за Фондацията беше и подкрепата на млади творци, ученици, студенти, преподаватели, учени и изобретатели в стремежа им към още по-високи постижения и нови хоризонти. Фондация „Русе – град на свободния дух“ създаде и разширява партньорска мрежа на национално и международно ниво с цел утвърждаване на Русе като център на културата и знанието в Дунавския регион.

В изпълнение на целите си, Фондация „Русе – град на свободния дух“ инициира и подкрепи 112 събития, които бяха посетени от над 97 850 души. Създадени бяха 284 творчески продукта и 122 партньорства. Разнообразните прояви станаха факт благодарение на усилията на над 38 проектни екипа, близо 3996 активни участници в осъществяването им и 160 доброволци.

С благодарност отбелязваме, че са постъпили 35 дарения в полза на кампаниите „Русе – град на свободния дух“ и „Талант без граници“. Ангажираността на нашите дарители допринася за постигане на широки обществени ефекти и силна разпознаваемост на общата кауза.

През 2017 Фондация „Русе – град на свободния дух“ продължи изпълнението на проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“. Той получи одобрение по програма INTERREG Румъния – България 2014 -2020. Стойността на проекта е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които реализира Фондацията трябва да постъпят 196 831,04 EUR.

Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Целта му е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

В правомощията на Общински съвет – Русе, като върховен колективен орган на управление, е да одобри и приеме през този месец отчет за дейността и годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня